Kontakt telefon: 032 373 323 E-mail: sjpremija@gmail.com

image

Sime Sarage 10

32000 Čačak

Pon - Pet: 8:00-16:00

Subotom: 8:00-13:00

Šta je pelet?

Pelet je revolucionarno, visokokalorično, obnovljivo biogorivo  koji se dobija isključivo presovanjem pod velikim pritiskom piljevine i strugotine suvog visoko kaloričnog drveta,  čija je vlažnost prvobitno smanjena na određeni procenat i  koje se tehnološkim procesom melje, suši i presuje uz pomoć posebnih presa a bez dodavanja bilo kakvih vezivnih sredstava, sa veoma malom količinom vlage (8%).

Proizvodi se od hrastabukvejasenagrabatopolelipe i dr. Cilindričnog su oblika, kvalitetno i vrlo kalorično gorivo čijim sagorevanjem nastaje svega 1% pepela. Zbog oblika i veličine lako se transportuju, jednostavno se pune ložišta peći koje koristimo za grejanje naših domova. U potpunosti zadovoljavaju visoke ekološke standarde čime nam omogućavaju kvalitetniji život ne ugrožavajući okolinu i prirodu. Kilogram peleta može proizvesti oko pet kilovat sati toplotne energije. Količina energije koju dobijamo gorenjem 2 kg peleta jednaka je litri loživog ulja. Osim energetske uštede, peleti su i ekološki podobna sirovina. Izgaranjem peleta stvara se ista količina CO2 koliko je drvo koristilo prilikom svog rasta. Zbog toga je pelet neutralni nosač CO2 energije. Prilikom proizvodnje, pripreme i transporta peleta stvara se zanemarljiva količina CO2. U bukov pelet se tokom procesa pravljenja ne dodaju nikakva vezivna sredstva, hemikalije ili aditivi, pošto sam lignin pelet vezuje prirodno. Najbolja sirovina za pravljenje peleta je bukva. Količina vlage u peletu je 8%, što mu omogućava veliku učinkovitost prilikom sagorevanja. Kontrola vlage, tj. odžavanje nivoa vlage u sirovini koja se koristi za pravljenje peleta, je veoma bitna stavka da bi se dobio kvalitetan pelet. Kao sirovina za pravljenje peleta može se koristiti ogrevno drvo, drvo iz šumskog otpada, piljevina, strugotina, kao i ostali otpad koji se dobija preradom drveta. Drveni pelet, kao gorivo iz čiste biomase sve je popularniji, ekonomičniji i potpuno komforan način grejanja koji praktično nema alternativu i koji će i u narednim godinama biti prvi izbor svakog ozbiljnog