Kontakt telefon: 032 373 323 E-mail: sjpremija@gmail.com

image

Sime Sarage 10

32000 Čačak

Pon - Pet: 8:00-16:00

Subotom: 8:00-13:00

Pelet centar

Pelet Centar

Ako već niste znali o drvenom peletu …

– Drveni pelet je visokokalorično prirodno gorivo iz biomase (drveta), oblika cilindra dimenzija ø6mm (za domaćinstva) do ø12mm (za industriju, energane i ostale velike sisteme), dužine 10 do 40mm.
– Pri sagorevanju daje ostatak do 1% pepela, a dva kilograma peleta mogu zameniti jedan litar mazuta.
– U odnosu na najkvalitetniju vrstu uglja, drveni pelet je jednak sa cenom ali uz daleko veći komfor.
– Isporučuje se u vrećama od 15 kg. Za stan od 80 kvm dovoljne su oko dve tone za grejnu sezonu.

Prednosti drvenog peleta

– Nije potrebno cesto da se loži
– Iskorišćenost energije preko 90%
– Nije neophodan odžak, dim može da ide i kroz cev
– Od dva do šest puta jeftinije  dobijanje toplotne  energije
– Ne sadrži toksične supstance za ljude i okolinu
– Ujednačena gorivost i konstantna energija
– Stabilno snadbevanje, proizvodnja u regionu i okolini
– Ugljenična neutralnost
– Čistije gori od uglja
– Lakši za manipilaciju od drveta
– Niže cena grejanja u odnosu na druge energente

Kru&ka group Čačak  je distributer peleta za ogrev. Naš maloprodajni koncept  PELET CENTAR ČAČAK je sinonim za efikasno i profesionlano snabdevanje peletom domaćinstava na teritoriji Republike Srbije.

Cilj  kompanije  jeste ponuditi kvalitetne proizvode po povoljnim cenama u odnosu na konkurenciju  i doprineti da konfor koji kupcu omogućava grejanje na pelet bude na maksimumu. Brendovi koje mi zastupamo su prepoznatljivi na domaćem tržištu, sertifikovani su i imaju Enplus A2 standard. Komparativne prednosti naših  peleta se ogledaju u sledećem: Strogi kriterijumi kvaliteta prilikom izbora sirovine, tehnologija proizvodnje poslednje generacije i besprekorna kontrola kvaliteta proizvodnje. Naš koncept omogućava da dobijete vrhunski pelet po povoljnoj ceni u momentu kada Vi odlučite da ga nabavite, bilo to u grejnoj  sezoni ili u drugim vremenskim periodima.

Naše stručne službe u najkraćem mogućem roku mogu da organizuju dostavu peleta na Vašu adresu.

PELET CENTAR ČAČAK

PELET CENTAR ČAČAK

PELET BUKVA PELET SUNCOKRET
ISPORUKA ODMAH
DOSTAVA NA KUĆNU ADRESU
SIME SARAGE 10, ČAČAK
032 373 323 / 064 075 8 605

Pelet je revolucionarno, visokokalorično, obnovljivo biogorivo  koji se dobija isključivo presovanjem pod velikim pritiskom piljevine i strugotine suvog visoko kaloričnog drveta,  čija je vlažnost prvobitno smanjena na određeni procenat i  koje se tehnološkim procesom melje, suši i presuje uz pomoć posebnih presa a bez dodavanja bilo kakvih vezivnih sredstava, sa veoma malom količinom vlage (8%).

Proizvodi se od hrastabukvejasenagrabatopolelipe i dr. Cilindričnog su oblika, kvalitetno i vrlo kalorično gorivo čijim sagorevanjem nastaje svega 1% pepela. Zbog oblika i veličine lako se transportuju, jednostavno se pune ložišta peći koje koristimo za grejanje naših domova. U potpunosti zadovoljavaju visoke ekološke standarde čime nam omogućavaju kvalitetniji život ne ugrožavajući okolinu i prirodu. Kilogram peleta može proizvesti oko pet kilovat sati toplotne energije. Količina energije koju dobijamo gorenjem 2 kg peleta jednaka je litri loživog ulja. Osim energetske uštede, peleti su i ekološki podobna sirovina. Izgaranjem peleta stvara se ista količina CO2 koliko je drvo koristilo prilikom svog rasta. Zbog toga je pelet neutralni nosač CO2 energije. Prilikom proizvodnje, pripreme i transporta peleta stvara se zanemarljiva količina CO2. U bukov pelet se tokom procesa pravljenja ne dodaju nikakva vezivna sredstva, hemikalije ili aditivi, pošto sam lignin pelet vezuje prirodno. Najbolja sirovina za pravljenje peleta je bukva. Količina vlage u peletu je 8%, što mu omogućava veliku učinkovitost prilikom sagorevanja. Kontrola vlage, tj. odžavanje nivoa vlage u sirovini koja se koristi za pravljenje peleta, je veoma bitna stavka da bi se dobio kvalitetan pelet. Kao sirovina za pravljenje peleta može se koristiti ogrevno drvo, drvo iz šumskog otpada, piljevina, strugotina, kao i ostali otpad koji se dobija preradom drveta. Drveni pelet, kao gorivo iz čiste biomase sve je popularniji, ekonomičniji i potpuno komforan način grejanja koji praktično nema alternativu i koji će i u narednim godinama biti prvi izbor svakog ozbiljnog

Iskorišćenost energije kod peleta je preko 90 %, dok je kod klasičnih peći, kotlova i kamina na ugalj i drva najviše 70%. Za grejanje na pelete nije neophodno imati klasični odžak jer nije potreban „cug“, dim može da ide i kroz običnu cev.

Regionalno gorivo – Gorivo je, ili može biti, lokalnog ili regionalnog porekla. U najmanju ruku to nije gorivo koje dolazi sa Bliskog istoka ili preko nestabilnog tržišta ruskog gasa. Blizina proizvodnje peleta dodatno povećava njihov već, pozitivni, ekološki uticaj. Prilikom kupovine peleta, preporučili bismo vam da kupujete onaj koji je lokalno proizveden, jer tako pospešujete domaću proizvodnju, smanjujete zagađenje planete umanjivanjem razdaljine koju proizvod pređe.

Ugljenična neutralnost – Životni ciklus proizvodnje i korišćenja drvenih peleta može i treba da bude blizu ugljenično neutralnog. Sa prirodnim gasom, propanom ili lož uljem uzimamo ugljenik koji je zaplenjen u podzemlju pre više miliona godina i oslobađamo ga kao gas koji izaziva efekat staklene bašte u atmosferu (gde doprinosi globalnom zagrevanju). Kada sagorevamo drvene pelete mi opet oslobađamo istu količinu uskladištenog ugljenika u atmosferu, ali taj ugljenik je zaplenjen u drvenim vlaknima za samo nekoliko decenija, a ako upravljamo pravilno sa našim šumskim gazdinstvima (menjajući posečeno drveće sa novim), celokupni životni ciklus rezultira gotovo bez neto emisija ugljenika.

Relativno čisto gori – Drvene pelete mnogo čistije gore nego ugalj. To je zato što je sagorevanje peleta potpomognuto sa ventilatorom koji snabdeva stalan tok vazduha do peći. Prilikom pokretanja peći na pelet, kako električni grejni element zagreva pelet kako bi se započelo sagorevanje, proizvodi se malo dima, ali jednom kada je peć na pelet pokrenuta više se ne proizvodi vidljivi dim (ovo je razlog zašto treba podestiti diferencijalne temperature na termosu relativno visoke – kako se ne bi gasio i palio previše često).

Retko loženje – Peći na pelet imaju integrisane kante koje se mogu napuniti svakih nekoliko dana, a većina pelet kotlova imaju samostalne kante koje drže pelete za nekoliko meseci loženja. Redovno loženje nije potrebno – za razliku od peći na drva. Ukoliko je peć na pelet vaš jedini sistem grejanja u prostoru, za koliko vremena ćete morati založiti zavisi od energetske efikasnosti vašeg doma, spoljašnje temperature, zapremine koju vaša peć ili korpa drže, kao i podešavanje termostata.

Pogodnost – Sa pećima na pelet ne morate da rukujete sa drvima. Sigurno ste se više puta isekli, udarili i isekli nekoliko stotina metara drveta tokom godina, a znamo da to nije lak posao. Sa peći na pelet vi i dalje rukujete sa čvrstim gorivom – obično sa pakovanjima peleta od 15 kilograma – ali je to i dalje mnogo zgodnije za rukovanje od drveta.

Ekonomičnost – Cena peleta je niža od lož ulja, propana ili uglja, tako da možete da uštedite novac koji bi inače otišao na kupovinu neke od te vrste goriva. Možete da uštedite više novca sa peći na pelet grejanjem samo nekoliko soba umesto cele kuće.

Iskorišćavanje fosilnih goriva ima svoju cenu, vrlo visoko zagađenje sa promenama koje se odražavaju na klimu. Kyoto protokol obavezuje industrijalizovane zemlje, koje su odgovorne za preko 70% globalnog zagrevanja da smanje emisije štetnih gasova za 5,2% do 2012-te. Jedan od načina ispunjenja tih obaveza predložen od strane protokola je proizvodnja obnovljivih izvora energije, od kojih drvo predstavlja jedno od najzastupljenijih u Europi.

Drvo sakuplja energiju: sagorevenjem drva oslobađa se energija proizvedena fotosintezom. Drvo je izvor energije koja je obnavljajuća: korišćenje fosilnih goriva (ugalj, naftu, gas) znači brzo iskorištavanje energetskih resursa kojim je potrebno milionima godina da se obnove. Drvo se smatra obnovljivim zbog toga što se može vratiti u prirodu i ponovo obnoviti u vremenskom razdoblju koje je u skladu sa ljudskom potrebom.

Kada je periodična seča drveća manja ili jednaka rastu drveća i šuma, upotreba drva ne doprinosi povećanju CO2 u atmosferi. Količina CO2 koja se oslobodi sagorevanjem drveta je jednaka količini koje drvo iskoristi iz atmosfere u toku rasta i jednaka količini koja bi se oslobodila prilikom prirodnog procesa raspadanja u šumi. Za razliku od toga, upotreba fosilnih goriva uzrokuje značajan rast količine CO2 u atmosferi. Iako se proizvede jednaka količina energije, količina CO2 koja se ispusti u atmosferu pri upotrebi nafte ili gasa je otprilike 20 puta veća od one koja se ispusti korištenjem drva. Upotreba drva ima značajne prednosti i emituje mnogo manje sveukupnog CO2.

Ova vrsta grejanja pruža mogućnost za ekološko grejanje sa relativno lokalnim, obnovljivim izvorom goriva. Ukoliko je Evropska unija neka indikacija, upotreba grejanja na pelet u Srbiji će verovatno znatno porasti u narednim godinama i decenijama koje slede.