Kontakt telefon: 032 373 323 E-mail: sjpremija@gmail.com

image

Sime Sarage 10

32000 Čačak

Pon - Pet: 8:00-16:00

Subotom: 8:00-13:00

BOČNI MULČARI

BOČNI MULČARI

Pored univerzalne upotrebe u poljoprivredi namenjeni su mulčiranju komunalnih površina sa nagibom +90°/-60°, posebno vodotokova, jaraka, površina uz saobraćajnice i uz travnjake, voćnjake i pašnjake.

Opis

Pored univerzalne upotrebe u poljoprivredi namenjeni su mulčiranju komunalnih površina sa nagibom +90°/-60°, posebno vodotokova, jaraka, površina uz saobraćajnice i uz travnjake, voćnjake i pašnjake.

Miran rad omogućava elektronski balansiran rotor sa rasporedom čekića koji omogućava izuzetno lak rad rotora. To takođe, omogućava manji izvor vibracija i minimalne deformacije, što produžava životni vek mulčara.

Lakša verzija bočnog mulčara (BM 160 / 180 / 200) je namenjena za rad sa lakšim traktorima pri nižim radnim brzinama za mulčiranje poljoprivrednih i komunalnih površina sa nagibom +90°/-60° . Koristi se za usitnjavanje trave i žbunja na zapuštenim terenima i grana debljine do 5 cm.

Pro verzija bočnog mulčara (BM 180 / 200 PRO) upotrebljava se u ratarstvu, voćarstvu i u komunalne namene. Koristi se za usitnjavanje trave i žbunja na zapuštenim terenima i grana debljine do 5 cm. Predviđen je za intenzivan rad. Veći bočni pomak omogućava na spoljnoj strani kućišta ugrađen multiplikator, koji je osiguran sa robusnom zaštitom. Sigurnosni mehanizam sa oprugama, omogućava u naletu na prepreku trenutni pomak bočnog mulčara. Time je omogućen siguran prelaz preko prepreke.

Obe verzije nam omogućavaju da možemo raditi iza traktora i pored traktora, čistiti nasipe i kanale. Rade pod uglom od – 65 do + 90º. Poseduju čvrstu konstrukciju iz visokotvrdog i otpornog lima. Konstrukcija omogućava plivajuće prilagođavanje neravnom terenu. Miran rad omogućava elektronski balansiran rotor.

Bočne mulčare možemo koristiti kod mulčiranja nasipa u kombinaciji sa našim mulčarima predviđenim za prednje kačenje.

Standardna oprema kod svih bočnih mulčara

 • multiplikator 540 o/min sa jednosmernom spojnicom
 • zadnje priključivanje na traktore ll i lll kategorije
 • hidraulični bočni pomak
 • hidraulični vertikalni pomak ( od – 65º do +90º)
 • bočni klizači-skije
 • zaštitne limene zavesice
 • automatska hidraulička blokada pomaka i rotacije
 • mogućnost plivajućeg položaja
 • zadnji valjak podesiv po visini
 • sigurnosni mehanizam
 • automatski zatezač remena

Dodatna standardna oprema kod PRO bočnih mulčara

 • dupli plašt, jednostavna promena unutrašnjeg dela
 • pojačan okvir mulčara
 • sigurnosni mehanizam u slučaju udara u prepreku