Kontakt telefon: 032 373 323 E-mail: sjpremija@gmail.com

image

Sime Sarage 10

32000 Čačak

Pon - Pet: 8:00-16:00

Subotom: 8:00-13:00

KOSAČICE SA JEDNOM REZNOM LETVOM

KOSAČICE SA JEDNOM REZNOM LETVOM

Zadnje traktorske kosačice sa jednom reznom letvom i duplim prstima namenjene su za košenje svih vrsta trava i krmnog bilja. Ove kosačice su veoma jednostavne i lake za rukovanje i održavanje, a zahvaljujući korišćenju i ugradnji visokokvalitetnih materijala i delova veoma su dugotrajne.

Opis

Zadnje traktorske kosačice sa jednom reznom letvom i duplim prstima namenjene su za košenje svih vrsta trava i krmnog bilja. Ove kosačice su veoma jednostavne i lake za rukovanje i održavanje, a zahvaljujući korišćenju i ugradnji visokokvalitetnih materijala i delova veoma su dugotrajne.

Prednosti:
– Jednostavno rukovanje
– Kvalitetan i pouzdan rezni aparat
– Minimalno održavanje.

Glavne karakteristike:


1
 Prenos klinastim kaiševima sa zatezačima.

 


2
 Sistem pokretanja rezne letve.

 


3
 Ramna konstrukcija:
   a) Sigurnosni sistem za automatsko oslobađanje reznog aparata u slučaju nailaska na prepreku.

4
 Rezni aparat:
   a) Dupli prsti (otkivci);
b) Osnovna letva izrađena od specijalne vrste čelika (opružni), što pruža veliku čvrstoću uz odgovarajuću fleksibilnost.