Kontakt telefon: 032 373 323 E-mail: sjpremija@gmail.com

image

Sime Sarage 10

32000 Čačak

Pon - Pet: 8:00-16:00

Subotom: 8:00-13:00

MULČARI ZA VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

MULČARI ZA VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

Voćarski mulčari spadaju u grupu poljoprivrednih mulčara i prvenstveno su namenjeni za usitnjavanje biljnih ostataka nakon rezidbe, kao i korova i trave u voćnjacima i vinogradima. Pored svoje osnovne namene mogu se koristiti i za usitnjavanje biljne mase, uređivanje i održavanje svih drugih poljoprivrednih, komunalnih, zapuštenih i neobrađenih površina. Zahvaljujući velikoj brzini rotora, koji je elektronski balansiran, noževi precizno i efikasno usitnjavaju biljne ostatke i tako ih pretvaraju u lako humusno đubrivo, čime se poboljšava kvalitet i prirodna plodnost zemljišta, a smanjuje potreba za veštačkim đubrenjem. Na taj način se direktno utiče na smanjenje troškova poljoprivredne proizvodnje i povećanje prinosa.

Opis

Voćarski mulčari spadaju u grupu poljoprivrednih mulčara i prvenstveno su namenjeni za usitnjavanje biljnih ostataka nakon rezidbe, kao i korova i trave u voćnjacima i vinogradima. Pored svoje osnovne namene mogu se koristiti i za usitnjavanje biljne mase, uređivanje i održavanje svih drugih poljoprivrednih, komunalnih, zapuštenih i neobrađenih površina. Zahvaljujući velikoj brzini rotora, koji je elektronski balansiran, noževi precizno i efikasno usitnjavaju biljne ostatke i tako ih pretvaraju u lako humusno đubrivo, čime se poboljšava kvalitet i prirodna plodnost zemljišta, a smanjuje potreba za veštačkim đubrenjem. Na taj način se direktno utiče na smanjenje troškova poljoprivredne proizvodnje i povećanje prinosa.

Prednosti:
– Usitnjava granje do 50 mm debljine
– Niska potrošnja goriva i potrebna mala snaga traktora, zahvaljujući duplo spiralnom i optimalnom rasporedu noževa na rotoru
– Bočno pomeranje
– Niski troškovi i jednostavno održavanje

Glavne karakteristike:


1
 Podešavanje visine pomoću bočnog klizača i/ili valjka.

2
 Multiplikator sa jednosmernom spojnicom:
   a) Zadnje kačenje (standardno);
b) Samo prednje ili kombinovano prednje i zadnje kačenje (opcija).

3
 Pomeranje u stranu:
   a) Mehaničko;
b) Hidraulično.

4
 Opcije noževa:
   a) Čekić-nož (standardni) – za teže radne uslove (granje, deblji korov, trava i slično);
b) Univerzalni Y nož (opcija) – za lakše radne uslove (trava, korov i slično).

5
 Bočni prenos preko seta specijalnih nazubljenih klinastih kaiševa.

6
 Kontranoževi (standardno) – njihovim podešavanjem određuje se stepen usitnjenosti biljne mase (tri pozicije).