Kontakt telefon: 032 373 323 E-mail: sjpremija@gmail.com

image

Sime Sarage 10

32000 Čačak

Pon - Pet: 8:00-16:00

Subotom: 8:00-13:00

Nošena prskalica SL-serije

Nošena prskalica SL-serije

Ove prskalice namenjene su za zaštitu ratarskih, voćarskih i vinogradarskih kultura od korova, bolesti i insekata, herbicidima, fungicidima i insekticidima. Prskalica je osmišljena tako da se na stabilnoj i čvrstoj šasiji agregatiraju rezervoar, membranska pumpa i odgovarajući uređaj sa diznama. Prskalicu nosi traktor koji preko kardanskog vratila pokreće membransku pumpu srednje visokog pritiska. Kada pumpa radi, tečnost se iz rezervoara pod pritiskom propušta kroz dizne odgovarajućeg uređaja u vidu lepezastog ili vrtložnog mlaza sa finim sitnim kapima. Radni pritisak od 0 do 20 bara reguliše se putem posebnog regulatora, a sve prskalice su opremljene hidropneumatskim mešačem, koji služi za stalno mešanje tečnosti.

Opis

Ove prskalice namenjene su za zaštitu ratarskih, voćarskih i vinogradarskih kultura od korova, bolesti i insekata, herbicidima, fungicidima i insekticidima. Prskalica je osmišljena tako da se na stabilnoj i čvrstoj šasiji agregatiraju rezervoar, membranska pumpa i odgovarajući uređaj sa diznama. Prskalicu nosi traktor koji preko kardanskog vratila pokreće membransku pumpu srednje visokog pritiska. Kada pumpa radi, tečnost se iz rezervoara pod pritiskom propušta kroz dizne odgovarajućeg uređaja u vidu lepezastog ili vrtložnog mlaza sa finim sitnim kapima. Radni pritisak od 0 do 20 bara reguliše se putem posebnog regulatora, a sve prskalice su opremljene hidropneumatskim mešačem, koji služi za stalno mešanje tečnosti.

Model prskalice  M-250SL  M-350SL  M-450SL  M-550SL M-650SL
Zapremina (lit) 250 350 450 550 650
Broj rezervoara 3 3 3 3 3
Tip pumpe  Membranska  Membranska  Membranska  Membranska  Membranska
Model pumpe MP-60 MP-60 MP-60 MP-60 MP-60
Broj membrana  2  2  2  2 2
Pritisak (bar) 20 20 20 20 20
Protok tečnosti (l/min) 60 60 60 60 60
Masa (kg)
Dimenzije bez uređaja(DxŠxV) (mm)
Osnovni uređaj  URP-8K  URP-8K  URP-8K  URP-8K  URP-8K
Masa uređaja (kg) 32 32 32 32 32
Dimenzije uređaja (DxŠxV) 170x1700x310 170x1700x310 170x1700x310 170x1700x310 170x1700x310