Kontakt telefon: 032 373 323 E-mail: sjpremija@gmail.com

image

Sime Sarage 10

32000 Čačak

Pon - Pet: 8:00-16:00

Subotom: 8:00-13:00

POMERLJIVE FREZE

POMERLJIVE FREZE

Opis

Pomerljive freze spadaju u grupu lakših freza i namenjene su za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu. Zahvaljujući mogućnosti pomeranja u desnu stranu, ove freze omogućavaju obradu zemlje blizu biljke, bez opasnosti da traktor ošteti grane, lišće i ostale delove biljke. Ove mašine se proizvode u dve klase, i to: B35 (za lakše radne uslove) i B55 (za srednje zahtevne radne uslove).

Prednosti:

– Bočno pomeranje
– Niska potrošnja goriva i potrebna mala snaga traktora zahvaljujući optimalnoj konstrukciji
– Visok kvalitet motičica
– Visoka pouzdanost

Glavne karakteristike:


1
 Podešavanje radne dubine pomoću bočnih klizača.

2
 Mehanizam za bočno pomeranje.

3
 Bočni prenos preko lanca u uljnom kućištu.

4
 Specijalan oblik i spiralni raspored motičica na rotoru omogućavaju efikasno usitnjavanje zemljišta uz minimalan utrošak energije.

5
 Podešavanjem položaja zadnjeg poklopca podešava se stepen usitnjenosti zemljišta.