Kontakt telefon: 032 373 323 E-mail: sjpremija@gmail.com

image

Sime Sarage 10

32000 Čačak

Pon - Pet: 8:00-16:00

Subotom: 8:00-13:00

ROTACIONI SAKUPLJAČI SENA

ROTACIONI SAKUPLJAČI SENA

Rotacioni sakupljači sena namenjeni su za sakupljanje pokošene travne mase i predstavljaju najsavremenije mašine za ovu namenu. Ove mašine sakupljaju čistu travnu masu, bez neželjenih primesa, kao što su zemlja, kamenje i slično, čime se dobija stočna hrana izuzetnog kvaliteta. Pored toga, upotrebom ovih mašina ne dolazi do umrsivanja i sabijanja otkosa, čime se značajno olakšava i ubrzava proces baliranja.

Opis

Rotacioni sakupljači sena namenjeni su za sakupljanje pokošene travne mase i predstavljaju najsavremenije mašine za ovu namenu. Ove mašine sakupljaju čistu travnu masu, bez neželjenih primesa, kao što su zemlja, kamenje i slično, čime se dobija stočna hrana izuzetnog kvaliteta. Pored toga, upotrebom ovih mašina ne dolazi do umrsivanja i sabijanja otkosa, čime se značajno olakšava i ubrzava proces baliranja.

Prednosti:
– Potrebna mala snaga traktora
– Ne sabija i ne mrsi otkos
– Sakuplja čistu travnu masu, bez nepoželjnih primesa (zemlja, kamenje i slično)
– Niski troškovi i jednostavno održavanje

Glavne karakteristike:


1
 Podešavanje visine rada:
   a) podešavanjem visine točkova;
b) podešavanjem visine preko kinematske glave.

 


2
 Sistem za kopiranje terena.

 


3
 Sabirni elementi su specijalnog oblika i geometrije, a izrađeni su od opružne žice visokog kvaliteta.

4
 Kvalitetna i pouzdana kinematska glava.