Kontakt telefon: 032 373 323 E-mail: sjpremija@gmail.com

image

Sime Sarage 10

32000 Čačak

Pon - Pet: 8:00-16:00

Subotom: 8:00-13:00

UNIVERZALNI MULČARI

UNIVERZALNI MULČARI

Upotrebljavaju se za mulčiranje biljnih ostataka u poljoprivredi (kukuruzovina, slama, suncokret, zelenih biljnih ostataka), komunalnim površinama (pored puteva, železnica, infrastukturnih objekata, vodotokova i jarcima), voćarstvu i vinogradarstvu (grane, loze i travu) i za čišćenje pašnjaka. Previđen je za drobljenje granja debljine do 6 cm.

Opis

Upotrebljavaju se za mulčiranje biljnih ostataka u poljoprivredi (kukuruzovina, slama, suncokret, zelenih biljnih ostataka), komunalnim površinama (pored puteva, železnica, infrastukturnih objekata, vodotokova i jarcima), voćarstvu i vinogradarstvu (grane, loze i travu) i za čišćenje pašnjaka. Previđen je za drobljenje granja debljine do 6 cm.

Miran rad omogućava elektronski balansiran rotor sa rasporedom čekića koji omogućava izuzetno lak rad rotora. To takođe, omogućava manji izvor vibracija i minimalne deformacije, što produžava životni vek mulčara.

Pro verziju univerzalnog mulčara, pored univerzalne upotrebe odlikuje robusnost i vrlo dobra tehnička rešenja. Te izvanredne osobine ga svrstavaju među profesionalne malčere, korisne u teškim radnim uslovima u poljoprivredi, komunalnim površinama i pašnjacima. Idealan je za usitnjavanje visoke trave i žbunja na zapuštenim terenima. Konstrukcija mulčara je vrlo robusna i predviđena za intenzivno korišćenje i drobljenje granja debljine do 6 cm.

Standardna oprema kod svih bočnih mulčara:

  • multiplikator 540 o/min sa jednosmernom spojnicom
  • zadnje priključivanje na traktore ll. i lll. kategorije
  • hidraulični bočni pomak
  • bočni klizači-skije
  • zaštitne limene zavesice
  • zadnji valjak podesiv po visini
  • automatski zatezač remena

Dodatna standardna oprema kod PRO bočnih mulčara:

  • dupli plašt, jednostavna promena unutrašnjeg dela
  • pojačan okvir mulčara